Artur Krzystkiewicz

Po ojcu, Mariuszu Krzystkiewiczu, odziedziczył zdolności i pasję do modelowania, ale wybrał własną ścieżkę. Nie wciągnęło go konstruowanie modeli samolotów, wolał budować makiety obiektów. Zaczął kilka lat temu od stworzenia modelu stadionu. Wykonał go z zapałek według własnej wizji, swojego projektu. Potem przyszły, budowane w skali, modele konkretnych obiektów. Najbardziej dumny jest z domanickiego zamku. Od dawna marzył, aby zrobić makietę tego olbrzymiego obiektu. I udało się.

Wszystkie elementy wykonuje sam. Z patyczków po lodach w swych modelach układa misternie dachówki, w styropianie wypala niewielkie rowki, które po pomalowaniu i lakierowaniu staną się ceglaną ścianą.

Ma kolejne marzenia i plany. Chce razem z ojcem zrobić model Zalewu Mietkowskiego, ale myśli też o dużej makiecie podświetlanej wieży Eiffla.

Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Slężanie-Lokalna Grupa Działania”

© 2020 Domanice