Okolice Domanic

Dolina pałaców, wielkie jezioro i zabytki techniki – atrakcje turystyczne w okolicach Domanic

Kościoły mające średniowieczną metrykę, obronne dwory i otoczone parkami pałace (dziś najczęściej to już romantyczne ruiny), stare młyny i mostki, pomniki św. Jana Nepomucena i kamienne krzyże pojednania – okolice Domanic obfitują w ciekawe zabytki sakralne i świeckie oraz obiekty techniczne, a Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” jest idealnym miejscem na spacery po lesie i wycieczki rowerowe. Leżące na terenie Parku Jezioro Mietkowskie dobrze znają wędkarze, amatorzy sportów wodnych oraz miłośnicy awifauny.

Dolinę rzeki Bystrzycy wybierano często jako miejsce lokacji budowli obronnych (np. wież mieszkalnych) oraz wygodnych, reprezentacyjnych siedzib – dworów i pałaców (zabudowania dworskie i pałacowe znajdują się w miejscowościach: Sośnica, Jurczyce, Sadowice, Krobielowice, Milin, Okulice, Maniów Mały, Maniów Wielki, Domanice, Borzygniew, Mietków, Gałów, Proszkowice, Małkowice, Samotwór, Gniechowice, Czerńczyce, Kamionna). Ważna była bliskość rzeki, która na wiosnę wylewała i tworzyła szerokie rozlewiska, dając naturalną ochronę przed wrogiem, oraz dostarczała wodę do głębokich fos otaczających założenia obronne i hodowlanych stawów. Duże znaczenie ze względów estetycznych i widokowych miała malowniczość krętego koryta Bystrzycy oraz przede wszystkim bliskość owianej legendami Ślęży. Pałace i dwory budowano w taki sposób, aby z okien lub widokowych tarasów można było oglądać panoramę mitycznej góry.
Borzygniew – średniowieczny kościół św. Barbary; ruiny manierystycznego dworu z 1613 roku

Maniów Wielki – ruiny pałacu z XIX wieku; gotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP; dwie figury św. Jana Nepomucena z XVIII wieku

Maniów Mały – grodzisko średniowieczne; ruiny klasycystycznego pałacu rodu von von Schweinitz; spichlerz z połowy XVIII wieku

Siedlimowice – ruiny XIX-wiecznego neorenesansowego pałacu von Kornów; zabytkowy młyn z 1840 roku (czynny)

Krasków – późnobarokowy pałac z parkiem krajobrazowym

Pożarzysko – gotycki kościół pw. św. Józefa z neogotycką wieżą z 1852 roku

Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Slężanie-Lokalna Grupa Działania”

© 2020 Domanice