Karczma Pod Niemieckim Cesarzem

Usytuowana na wjeździe do Domanic dawna karczma Pod Niemieckim Cesarzem była bardzo popularnym miejscem w okolicy, umieszczano ją bowiem na niemal wszystkich przedwojennych kartkach pocztowych. Piętrowy duży budynek z użytkowym poddaszem skierowano kalenicą do drogi, a główne wejście wychodziło prosto na ulicę.

Nazwa karczmy nawiązuje do Wilhelma I, w 1871 roku obwołanego pierwszym cesarzem zjednoczonych Niemiec. Co ciekawe, Wilhelm I był spokrewniony z ówczesnym właścicielem Domanic, generałem Fryderykiem Gustawem von Brandenburgiem, wnukiem pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II.

Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Slężanie-Lokalna Grupa Działania”

© 2020 Domanice