Zalew Mietkowski

Zalew Mietkowski – Domanice sąsiadują bezpośrednio z Zalewem Mietkowskim, największym na Dolnym Śląsku sztucznym zbiornikiem wodnym, znajdującym się na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

Zbiornik retencyjny na rzece Bystrzycy oddano do użytku w 1984 roku. Ze względu na dobre warunki wiatrowe miejsce to jest popularne wśród windsurfingowców i kitesurferów oraz wszystkich miłośników wypoczynku nad wodą.

Dla obserwatorów awifauny szczególnie atrakcyjna jest pora wędrówki ptaków, zatrzymują się tu bowiem m.in. wielkie stada gęsi zbożowej liczące ponad 60 tysięcy osobników. Oglądać tu można większość wodnych i wodno-błotnych gatunków ptaków występujących w Polsce (około 105 gatunków), dla niektórych z nich wyspy na zalewie są miejscem lęgowym (np. dla mewy czarnogłowej lub rybitwy rzecznej i białoczelnej).W wodach zalewu żyje około dwudziestu gatunków ryb, m.in. sandacze, okonie i szczupaki.

Nad samym Zalewem w Borzygniewie działa Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji z plażą, pomostem, wypożyczalnią sprzętu wodnego, polem namiotowym i kempingowym oraz sezonową kawiarenką. Bardzo atrakcyjny widokowo jest spacer po koronie zapory, rozpościera się stąd panorama kościoła i ruin dworu w Borzygniewie, Masywu Ślęży oraz Gór Wałbrzyskich, a przy dobrej widoczności zobaczyć można nawet Karkonosze

Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Slężanie-Lokalna Grupa Działania”

© 2020 Domanice