Kościół św. Anny

(kościół filialny parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bukowie)

Niewysoka wieża kościelna z baniastym hełmem i latarnią dominuje w panoramie Domanic. Stojącą na niewielkim wzniesieniu świątynię otacza mur z kamienia łamanego. Prezbiterium, najstarsza część budowli pochodząca z drugiej połowy XV wieku, skierowane jest na wschód, w stronę Jerozolimy. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jednak gdy po pożarze w 1664 roku świątynię odbudowano, jego patronką została św. Anna. Od średniowiecza kult tej świętej był na Śląsku bardzo powszechny, opiekowała się ona małżeństwami, matkami i kobietami w ciąży.

Niewielka gotycko-barokowa budowla w Domanicach nie wyróżniałaby się spośród innych wiejskich kościołów, gdyby nie hojność głównego fundatora świątyni. Był nim generał Ludwik von Monteverques, komendant twierdzy w Legnicy i od 1650 roku właściciel Domanic. Jego wykonany na płótnie portret znajduje się wewnątrz kościoła pod chórem.

Zanim wejdziemy do nawy, w kruchcie miniemy również kamienne epitafium poświęcone Monteverquesowi, generałowi z okresu wojny trzydziestoletniej. Kościół zawdzięcza fundatorowi nie tylko odbudowę i postawienie murowanej wieży (od zachodu znajduje się inskrypcja fundacyjna), ale również niemal całe obecne wyposażenie. Baron Monteverques oddał świątynię pod opiekę św. Anny, bo takie imię nosiła jego ukochana pierwsza żona.

Główny ołtarz przedstawia patronkę kościoła uczącą czytać swoją córkę – Marię. U ich stóp klęczą kobiety, dwie żony barona. Ta po prawej stronie, ubrana w czarną suknię, to Anna Seidlitz; dama w karmazynowej sukni to Zofia, z domu Nostitz (ich herby rodowe znajdują się u dołu obrazu).

Monteverques ufundował również jeden z bocznych ołtarzy z przedstawieniem mszy świętej za umarłych, obok którego znajduje się wejście do rodowej krypty. Nad portalem anioł trzyma czaszkę, a na drzwiach wymalowane są symbole vanitatywne oraz sentencja: „Tak przemija chwała tego świata”.

Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Slężanie-Lokalna Grupa Działania”

© 2020 Domanice